Yritysten kehittäminen
Pienen yrityksen alkutaival on täynnä haasteita ja ongelmia, joiden ratkaisuun omat eväät harvoin riittävät. Kokeneen yrityskehittäjän vertaistuki ja osaaminen auttavat yrittäjää hengittämään vapaammin ja löytämään avaimet ongelmien ratkaisujen oviin. Voimme toimia valmentajana, treenarina ja keppiä heiluttavana kanttorina, sillä joskus pelkkä porkkana ei riitä viemään toimintoja eteenpäin. Pekka Ovaska on Johtamistaidon Opiston verkostoasiantuntija, joten hänen osaamisensa on pantu merkille myös yritysjohtamisen erikoisosaajien joukossa.

Liikeidea-analyysit ja liiketoimintasuunnittelu.
Movein Consultingin osaamista on löytää uusia ideoita ja keinoja niiden toteuttamiseen. Syvällisen liikeidea-analyysin kautta pystymme rakentamaan liiketoimintasuunnitelman, joka ei maalaa taivaita, vaan perustuu raakojen tosiasioiden hyväksymiseen ja olemassa olevien sekä omien että verkoston resurssien hyödyntämiseen.

Verkostoituminen
Joskus omat eväät eivät riitä ja toisaalta kaikkea ei kannata tehdä itse. Siinä vaiheessa kun liikeidea alkaa olla kunnossa, verkostoitumisen kautta tuotantoresursseja voidaan lisätä nopeasti ja edullisesti. Movein Consulting tarjoaa verkoston rakentamiseen yli 10 vuoden käytännön kokemuksen onnistumisesta ja erehtymisestä. Sitä tietoa kannattaa ammentaa isommallakin lusikalla.

Yrityskoulutus
Suurin osa luennoilla kuulluista asioista käyttäytyy kuin vesi hanhen selässä. Sen vuoksi yrityskoulutuksen lähtökohtana on mielestäni oppia muutama tärkeä asia kunnolla, joka tapahtuu parhaiten eri menetelmiä soveltamalla. Lyhyt luento ja sitä tukevat pari- ja ryhmätyöt antavat hyvän pohjan opiskeluun. Keskustelujen, yritysesimerkkien ja itse tekemisen kautta asiat jäävät parhaiten selkäytimeen. Meillä on valmiudet kouluttaa markkinointia, tuotekehitystä ja taloushallintoa sekä yritysjohtamista. Strateginen suunnittelu, liikeidea-analyysit sekä liiketoimintasuunnitelmat tuovat käytännön näkökulman koulutustuotteisiimme. Pienten yritysten lisäksi osuuskuntien kouluttaminen on ydinosaamistamme, sillä Pekka Ovaskalla on monipuolinen kokemus osuuskuntien perustamiskoulutuksesta ja toimivan menestyvän osuuskunnan johtamisesta.
Yhteystiedot